MB-Ostra_Brama.jpg

                         Łotwa

                      Litwa  

                                          Białoruś

                                                            Niemcy
                                             Benelux                                                    Ukraina
                                                                        Czechy
                                                                                   Słowacja
                                    Francja                      Austria    Węgry

                                                                          Chorwacja          
                                             .       

                  Sanktuaria Europy                        Włochy
Portugalia

                                                                                               Grecja